Sitem Forum
Benim Sitem'e Hoş Geldiniz.
Bu site bemin sitem Diye sahiplenen Herkese açık Bir sitedir.
Sitem Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI

Aşağa gitmek

default iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI

Mesaj tarafından admin Bir Paz Ocak 31, 2010 3:32 pm

Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı (1873 - 1936)İstiklâl Marşı şâiri. Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tâhir Efendidir. İlk tahsiline Emir Buhâri Mahalle Mektebinde başladı. İlk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebine devam etti. Babasının vefâtı ve evlerinin yanması üzerine mülkiyeyi bırakıp Baytar Mektebini birincilikle bitirdi. Tahsil hayâtı boyunca yabancı dil derslerine ilgi duydu. Fransızca ve Farsça öğrendi. Babasından Arapça dersleri aldı.

Zirâat nezâretinde baytar olarak vazife aldı. Üç dört sene Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da bulaşıcı hayvan hastalıkları tedâvisi için bir hayli dolaştı. Bu müddet zarfında halkla temasta bulundu. Âkif'in memuriyet hayatı 1893 yılında başlar ve 1913 târihine kadar devam eder.

Memuriyetinin yanında Ziraat Mektebinde ve Dârulfünûn'da edebiyat dersleri vermiştir.

1893 senesinde Tophâne-i Âmire veznedârı M. Emin Beyin kızı İsmet Hanımla evlendi.

Âkif okulda öğrendikleriyle yetinmeyerek, dışarda kendi kendini yetiştirerek tahsilini tamamlamaya, bilgisini genişletmeye çalıştı. Memuriyet hayatına başladıktan sonra öğretmenlik yaparak ve şiir yazarak edebiyat sâhasındaki çalışmalarına devam etti. Fakat onun neşriyat âlemine girişi daha fazla 1908'de İkinci Meşrutiyetin îlânıyla başlar. Bu târihten itibaren şiirlerini Sırât-ı Müstakîm'de yayınlanır.

1920 târihinde Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisine seçildi. 17 Şubat 1921 günü İstiklâl Marşı'nı yazdı. Meclis 12 Martta bu marşı kabul etti.

1926 yılından îtibâren Mısır Üniversitesinde Türkçe dersleri verdi. Derslerden döndükce Kur'ân-ı kerîm tercümesiyle de meşgul oluyordu, fakat bu sırada siroza tutuldu. Önceleri hastalığının ehemmiyetini anlayamadı ve hava değişimiyle geçeceğini zannetti. Lübnan'a gitti. Ağustos 1936'da Antakya'ya geldi. Mısır'a hasta olarak döndü.

Hastalık onu harâb etmiş, bir deri bir kemik bırakmıştı. İstanbul'a geldi. Hastanede yattı, tedâvi gördü. Fakat hastalığın önüne geçilemedi. 27 Aralık 1936 târihinde vefat etti. Kabri Edirnekapı Mezarlığındadır.

Mehmed Âkif milletini ve dînini seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sâhip, şâir tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan, edebî bakımdan kıymetli şiirlerin yazarı meşhur bir Türk şâiridir. İstiklâl Marşı şâiri olması bakımından da "Millî Şâir" ismini almıştır.

Şairin en büyük eseri Safahat genel adı altında toplanan şiirleri şu 7 kitaptan oluşmuştur:

1.Kitap: Safahat (1911) iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1

2.Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912) iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 2

3. Kitap: Hakkın Sesleri (1913) iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 3

4. Kitap: Fatih Kürsüsünde (1914) iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 4

5. Kitap: Hatıralar (1917) iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 5

6. Kitap: Asım (1924) iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 6

7. Kitap: Gölgeler (1933). iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7


Mehmet Akif Ersoy'un Şiirleri


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Acem Şahı


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Âhiret Yolu


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Alınlar Terlemeli


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Âmin Alayı


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 3 >> Âtiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak...


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Azim


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Azimden Sonra Tevekkül


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Bayram


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Bebek Yâhud Hakk-ı Karâr


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Bir Ariza


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Bir Gece


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Bir Mersiye


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Bülbül


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 6 >> Çanakkale Şehidlerine


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Cânan Yurdu


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Derviş Ahmed


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Dirvâs


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Durmayalım


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Ezanlar


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Fatih Camii


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Geçinme Belâsı


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Hasta


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Hüsâm Efendi Hoca


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Hüsran


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> İstiğrâk


>> İstiklal Marşı


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Kocakarı ile Ömer


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Küfe


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Mahalle Kahvesi


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Meyhane


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 5 >> Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile...


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Ne Eser, Ne de Semer


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 3 >> Olmaz ya... Tabii... Biri İnsan, Biri Hayvan!


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 3 >> Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Resmim İçin


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Ressam Haklı


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Seyfi Baba


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Şark


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Şehitler Abidesi İçin


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Tebrik


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 1 >> Tevhid Yâhud Feryâd


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 7 >> Umar mıydın?


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 5 >> Uyan


iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI 3 >> Yâ Râb Bu Uğursuz Gecenin Yok Mu Sabâhı?

kaynak: http://yasiin.blogcu.com/mehmet-akif-ersoy-un-hayati-1873-1936/973076
admin
admin
Admin
Admin

Yengeç
Mesaj Sayısı : 212
Yaş : 58
Nerden : İstanbul
Noktalar : 5102
Adınız veya Lakabınız : 0 Kayıt tarihi : 05/08/08

Oyun Özellik
Benim Sitem Formunda Üyelerin karakterkeri:
Örnekler:
Bar:
iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI Left_bar_bleue0/0iSTİKLAL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI Empty_bar_bleue  (0/0)

https://sitemforum.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz